CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TRẺ Y TẾ ABG
ABG HEALTHCARE

Chương trình Lãnh đạo trẻ Y tế ABG kết nối các thế hệ chuyên gia và lãnh đạo đầu ngành nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tư duy, tầm nhìn với các bạn trẻ của ngành y tế. Chương trình nhằm mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển năng lực thực thi của các nhà lãnh đạo trong tương lai, đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.     

Mở đăng ký học bổng
từ tháng 4/2022

CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TRẺ
Y TẾ ABG

Chuỗi toạ đàm mở

Tại đây

Đăng ký tham dự miễn phí

Kết nối mạng lưới
 Lãnh đạo trẻ Y tế ABG

Từ tháng 12/2021

Tham gia Mạng lưới
Cựu học viên ABG - ABG Alumni

Kết nối chuyên gia, cố vấn

Các thảo luận chuyên đề

Hoạt động ABG Alumni

ABG Alumni

Từ tháng 8/2022

Chương trình đào tạo
Lãnh đạo trẻ Y tế ABG

Tại đây

20 phiên học toàn thể

Học bổng từ 60 - 90%

Tham gia khóa học quốc tế

Từ tháng 4/2022

CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

PGS.TS. Lê Văn Truyền

TS. Nguyễn Huy Quang

Nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Bộ Y tế

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
các vấn đề Xã hội của Quốc hội

TS. Nguyễn Văn Tiên 

TS. Đàm Viết Cương

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược
 và Chính sách Y tế - Bộ Y tế

LÝ DO THỰC HIỆN

Kinh tế - xã hội phát triển cùng những thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ đang đặt ngành y tế trước những yêu cầu thay đổi tương xứng cả về chuyên môn và quản trị. Đại dịch Covid-19 giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn những khiếm khuyết của hệ thống quản trị y tế, trong đó lãnh đạo đóng vai trò then chốt.  

Y tế cũng như giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến nhiều mặt, nhiều bộ phận của đời sống xã hội. Lãnh đạo ngành y không chỉ cần được kết nối trong ngành mà phải liên ngành, cần có năng lực và tư duy hoạt động đa dạng để liên kết và dẫn dắt được nhiều lực lượng tham gia trong ngành y tế, từ các y bác sĩ, các nhà nghiên cứu, người làm quản lý đến doanh nhân, doanh nghiệp. 

Kết nối hệ thống

Giỏi về chuyên môn hay kiến thức về quản trị (MBA) là chưa đủ, những bác sĩ làm lãnh đạo cần có hiểu biết rộng về chính trị, kinh tế, văn hóa, cần có tư duy tiếp cận với các mô hình, phương pháp quản trị hiện đại, cập nhật xu thế phát triển của công nghệ, làm chủ được những biến đổi không ngừng trong bối cảnh hiện nay.

Tầm nhìn và tư duy

Lãnh đạo ngành y tế là những người có chuyên môn cao nhưng tính chất phức tạp của nghề nghiệp và công việc nghiên cứu chuyên môn quá nặng và áp lực, chiếm phần lớn thời gian, khiến họ không đủ điều kiện để trau dồi năng lực lãnh đạo. 

Năng lực lãnh đạo

Giảng viên giỏi, cán bộ quản lý các trường đại học công và tư về y, dược 

Cán bộ quản lý, bác sĩ giỏi của các bệnh viện công và tư nhân 

Cán bộ nguồn các Sở y tế, Trung tâm y tế, các viện nghiên cứu 

Quản lý hoặc cán bộ tiềm năng các doanh nghiệp, dự án trong lĩnh vực y tế 

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chương trình hướng tới cán bộ tiềm năng trong độ tuổi từ 28 - 38 trên toàn quốc hiện đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành chăm sóc sức khỏe, có tố chất lãnh đạo và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của ngành Y tế

Nền công nghiệp y tế và tri thức y học: Các trụ cột về sức khỏe trong xã hội hiện đại

Tương lai của vắc xin và các tiếp cận phòng chống bệnh tật cho cộng đồng

Phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở

Quản trị hệ thống Y tế qua 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19

Chuỗi tọa đàm mở từ tháng 12/2022 với các chủ đề đa dạng trong lĩnh vực Y tế hướng đến các bạn trẻ hoạt động trong ngành Y.

CHUỖI TỌA ĐÀM ABG Y TẾ

KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

03.

Kết nối đa dạng

04.

Cộng đồng tài năng

ABG tạo sự kết nối và tương tác giữa các thế hệ lãnh đạo, các chuyên gia nổi tiếng của ngành y với thế hệ trẻ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hướng dẫn, giúp thế hệ trẻ đi nhanh hơn, vững hơn, chuẩn bị toàn diện hơn cho vai trò lãnh đạo trong tương lai.

Sự giao lưu và chia sẻ giữa các bạn trẻ tài năng sẽ thúc đẩy việc học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác, chia sẻ các ý tưởng và hành động. Xây dựng một cộng đồng lãnh đạo trẻ ngành y có tầm nhìn, tư duy và năng lực hành động sẽ đóng góp hiệu quả cho sự thay đổi tích cực của ngành.

01.

02.

Góc nhìn đa chiều

Tạo không gian mở

ABG tạo cơ hội để các bạn trẻ tài năng trong ngành y trao đổi về những vấn đề lớn như chính sách, đầu tư, quản trị, công nghệ hay những vấn đề xã hội học, văn hóa, thiết chế v.v… giúp mở rộng tầm nhìn, phát triển tư duy và năng lực lãnh đạo toàn diện.

ABG là không gian mở để trao đổi và học hỏi lẫn nhau của nhiều thành phần trong ngành y, bao gồm các bác sĩ, cán bộ từ các bệnh viên công và tư nhân, các cơ quan quản lý hay nghiên cứu, các doanh nghiệp hay các dự án liên quan đến ngành y tế. Họ sẽ đem đến những góc nhìn đa dạng và tạo nên một bức tranh toàn cảnh của ngành y tế Việt Nam. 

Thích ứng và sự chuyển đổi các cơ sở y tế

Y tế thời đại 4.0

AI/Blockchain/BigData/3D
Nano/Robot/Internet of Things
Biotech/Intergrated Project Delivery
Số hóa trong lĩnh vực y tế và Telemedicine

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe (Healthcare Industry)

Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam

Đổi mới tài chính y tế

Đối thoại Chính sách - Đầu tư y tế

Theo nhóm hoặc theo dự án

Thăm 01 Bệnh viện tại Hà Nội và thăm 01 Bệnh viện tại TP. HCM

Thăm tập đoàn kinh doanh lĩnh vực Y tế tại Việt Nam

Kinh tế Y tế

Tọa đàm

Cố vấn nhóm và cố vấn 1-1

Tổng kết

Thăm quan thực tế

Xử lý khủng hoảng Y tế

COVID -19 và khủng hoảng y tế

Chuyên đề Chương trình ABG Y tế

NỘI DUNG 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Y tế - chăm sóc & tăng cường sức khỏe 

OneHealth: con người – môi trường – động vật

Y tế trong bối cảnh mới

Định hướng và chiến lược phát triển ngành y tế theo nghị quyết 20

Y xã hội học / Dược xã hội học 

Lãnh đạo Y tế

Lãnh đạo  y tế trong thế giới mới

Khủng hoảng truyền thông trong y tế

Quản lý công nghệ trong y tế

Chính sách phát triển

Quản trị chiến lược trong y tế

Chính sách phát triển y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chính sách đầu tư / bức tranh đầu tư trong lĩnh vực y tế

Mô hình và thực tiễn tốt cho Việt Nam 

Các biến động xã hội và thay đổi chính sách y tế  

20

Thích ứng và sự chuyển đổi các cơ sở y tế

Chuyên đề Chương trình ABG Y tế

NỘI DUNG 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Y tế - chăm sóc & tăng cường sức khỏe 

OneHealth: con người – môi trường – động vật

Y tế trong bối cảnh mới

Định hướng và chiến lược phát triển ngành y tế theo nghị quyết 20

Y xã hội học / Dược xã hội học 

Lãnh đạo Y tế

Lãnh đạo  y tế trong thế giới mới

Khủng hoảng truyền thông trong y tế

Quản lý công nghệ trong y tế

Chính sách
 phát triển

Quản trị chiến lược trong y tế

Chính sách phát triển y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chính sách đầu tư / bức tranh đầu tư
 trong lĩnh vực y tế

Mô hình và thực tiễn tốt cho Việt Nam 

Các biến động xã hội và thay đổi chính sách y tế  

20

Y tế thời đại 4.0

AI/Blockchain/BigData/3D
Nano/Robot/Internet of Things
Biotech/Intergrated Project Delivery
Số hóa trong lĩnh vực y tế và Telemedicine

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe
(Healthcare Industry)

Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam

Đổi mới tài chính y tế

Đối thoại Chính sách - Đầu tư y tế

Theo nhóm hoặc theo dự án

Thăm Bệnh viện tại Hà Nội và TP. HCM

Thăm tập đoàn kinh doanh lĩnh vực Y tế tại Việt Nam

Kinh tế Y tế

Tọa đàm

Cố vấn nhóm
và cố vấn 1-1

Tổng kết

Thăm quan
thực tế

Xử lý
khủng hoảng
 Y tế

COVID -19 và khủng hoảng y tế

CỰU HỌC VIÊN ABG
 TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Nguyễn Thúy Anh

Bác sĩ tâm thần học

03

Phan Thị Lan Viên

Co-Founder & Trainer 
CHIR - Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế

02

Đỗ Mai

Master Yoga 
& Health coach

05

04

Nguyễn Ngọc Nga

Bác sĩ khoa Nhi

06

Phùng Phương Nha

Bác sĩ Y học Dự phòng

Trần Hoàng Mai

Chủ tịch HSV
Trường Đại học Y Hà Nội

01

Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG 2022
tìm kiếm các lãnh đạo trẻ tiềm năng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tầng 3, Tòa nhà Dream Center Home,
282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 090 426 4995 (Mrs. Hoàng Anh)

Email: info@abg.edu.vn

Website: health@abg.edu.vn

Theo dõi Fanpage chương trình 

Tham gia Chuỗi Tọa đàm ABG Y tế 

Từ tháng 12/2021